♥ @zM@r ♥

♥ @zM@r ♥

Friday, September 19, 2008

karekter kelahiran hari n haribulan

Menurut hari:
1. Hari Isnin
Tidak pelit, ikhlas hati dalam memberi, tidak bisamenyimpan uang, senang membela kebenaran,mudah tersinggung dan tidak pandai bicara.
2. Hari Selasa
Mudah terpengaruh, tidak mempunyai pendiriantetap, gampang naik darah, tidak sabaran dan selalu mau menang sendiri.
3. Hari Rabu
Pendiam namun kalau sudah bicara tidak terduga,tidak suka mencampuri urusan orang lain, baikhati, suka menolong dan banyak rejeki.
4. Hari Khamis
Pendiriannya tidak tetap, suka dipuji, mudah emosi, mudah terbujuk oleh rayuan halus dan tidaksabaran.
5. Hari Jumaat
Disukai orang banyak, kuat mental, suka menolong, suka memberi nasihat yang baik dan suka mempelajari ilmu pengetahuan
6. Hari Sabtu
Giat bekerja, rajin pandai mencari rezeki, ditakuti orang banyak, pandai menempatkan diri dan bisa menyelesaikan apa yang menjadi tanggungjawabnya dengan baik.
7. Hari Ahad
Pandai bergaul, disukai orang banyak, berjiwabesar, suka merendahkan diri, pandai berbicara dan dapat mengatasi masalah yang dihadapi dengan baik.

Menurut tanggal:
1. Sifat manusia yang lahir pada tanggal 1, 9 & 24
Pada umumnya manusia ini bersifat pendiam &konservatif. Namun dengan orang-orang tertentudia cepat mesra. Tapi manusia yang lahir tanggalini mudah tersinggung. Karena sifatnya itumenyebabkan banyak orang yang tidakmenyukainya. Namun begitu dia tetap dikagumi karena bersikap serius terutama yang berhubungan dengan orang ramai. Dalam hal percintaan, diasanggup berbuat apa saja semata-mata untukmemenuhi segala keinginan manusianya. Tapi hati-hati kadangkala dia lebih mementingkan persahabatan daripada percintaan dan lebih rela memutuskan cintanya demi sebuah persahabatan yang telah terjalin lama.
2. Sifat manusia yang lahir pada tanggal 2, 11 & 30
Orangnya perasa dan mudah tersinggung. Sifat penyayang suka menyendiri membuatkan dia lebih suka tinggal di rumah. Banyak orang suka bergauldenganya karena perwatakannya yang lembut &ramah.Dia paling benci jika cintanya ditolak atau dikhianati oleh orang yang benar-benar dicintainya.Namun begitu dia selalu bersikap sabar dan tidakterburu-buru dalam bertindak. Sayangnya untukurusan masa depan dia bersikap pesimis seringmengalah sebelum mencuba. Oleh itu mesti adayang mendorongnya agar tidak terus terjebakdengan sikap pesimisnya.
3. Sifat manusia yang lahir pada tanggal 3, 18 & 29
Sabar serta pandai menguasai diri adalah ciri yangkhas bagi manusia yang lahir pada tanggal ini. Tapijangan cuba mempermain-mainkannya, dia akanmengamuk dengan hebat. Dia tergolong manusiayang bijaksana dan bertanggungjawab. Sifat jujur &ramah adalah modal utamanya dalam bergaul. Tapidalam soal cinta dia merupakan manusia yangsusah untuk dimengertikan.
4. Sifat manusia yang lahir pada tanggal 4, & 13
Manusia yang lahir pada tanggal ini adalah seorangyang pandai, suka bergaul dan mudah berubahpendapat. Dia seringkali tidak yakin dengan dirisendiri. Dalam soal cinta, dia tergolong manusiayang mata keranjang dan suka bertukar-tukarpartner. Sifat ini membuatkan orang tidak suka apalagi untuk bersimpati dengannya. Dia seringbersifat dingin kepada orang lain karenamenganggap orang lain merupakan faktorpenyebab timbulnya masalah. Tapi dia memilikisifat kelakar, mudah ketawa dan kadangkalabersikap keanak-anakkan.
5. Sifat manusia yang lahir pada tanggal 5 & 17
Yang lahir pada tanggal ini adalah seorang yangoptimis, bercita-cita tinggi dan punyakecederungan untuk berprestasi. Namun begitu diaadalah seorang yang berwatak keras dan apa yangdiinginkan selalunya dipenuhi.Memandangkansesuatu selalunya dari segi yangmenguntungkan.Tapi sayangnya dia sukamenganggap remeh pada orang lain. Dalam soalcinta, berhati-hatilah karena dia suka bertukar-tukar manusia.
6. Sifat manusia yang lahir pada tanggal 6, 14 & 27D
ia adalah seorang manusia yang tidak mau kalahdan pantang menyerah. Kejujuran dan keadilanmerupakan sifat yang membuatkan dia disegani.Dalam soal cinta dia ingin memberi yang terbaikkepada orang yang dicintainya. Namun begituharga dirinya terlalu tinggi sehingga dia tidakpernah mengerti mengapa seseorang itu menolakkebaikannya.
7. Sifat manusia yang lahir pada tanggal 7, 28 & 31
Dia adalah seorang yang bersifat terbuka berterusterang & jujur. Namun dia mudah sekaliterpengaruh dan ingin mencapai sesuatu itudengan cara mudah. Cinta baginya sering diertikansebagai pengisi masa lapang.Semasa bercinta diasangat berhati-hati dan suka sekali merayu dankalau manusianya curang dia dengan mudahmeninggalkannya.
8. Sifat manusia yang lahir pada tanggal 8 & 23
Dia bersifat peramah dan mudah perasa.Kepadateman-teman dia bersifat lembut & bijaksana.Namun begitu dia tersisih dari teman-teman karenarasa rendah diri yang terlalu menebal. Diamemerlukan suasana yang seimbang baik sewaktuberfikir mahupun dalam kehidupanseharian.Kelemahan yang paling menonjol ialahgugup dan selalu dihantui perasaan khuatir tetapidia adalah seorang yang penjimat. Dalam urusancinta, dia seorang yang tabah dan rela berkorban.
9. Sifat manusia yang lahir pada tanggal 10, 16 &21
Suka bekerja keras, memiliki nafsu yang tinggidalam usaha mencapai cita-citanya. Dalampergaulan sehari-hari dia merupakan orang yangmudah tersinggung. Namun begitu dia seorangyang jujur & tabah dalam menghadapi persoalan.Soal cinta dia sangat setia dan sebab itulah diamudah disenangi. Tapi dia seorang yang terlalucemburu. Kalau baik dia sangat baik dan kalaujahat dia merupakan orang yang paling jahat.
10. Sifat manusia yang lahir pada tanggal 12 & 19
Orang yang lahir pada tanggal ini memiliki sifatsuka dipuji. Dia berharap setiap orang akanmenganggapnya sebagai juara. Pada dasarnya diasuka berdandan dan berpakaian rapi. karena itu diasering membelanjakan wangnya untuk menunjukanpenampilannya. Dalam Kehidupan sehari-hari diaadalah manusia yang disegani karena bakatkepimpinannya. Sifatnya yang bijaksanamembuatkan dia disegani dalam pergaulan.Dalamurusan cinta, dia adalah manusia yang sangatsusah untuk dipercayai.
11. Sifat manusia yang lahir pada tanggal 15, 20 &26
Jangan mengharapkan sifat romantis dari manusiayang lahir pada tanggal ini. Dia tergolong dalamorang yang kurang serius, bersikap bodoh dalammenghadapi sesuatu. Namun begitu dia selalubersikap penuh pengertian bila menghadapisesuatu masalah. Dia sangat benci pada perkara-perkara yang berbau keributan terutama yangmenimbulkan huru-hara. Dalam hal percintaan diamenuntut untuk lebih diberi perhatian tapi diajarang mengambil berat pada manusianya. Namunbegitu sikapnya disenangi olih kawan-kawan.
12. Sifat manusia yang lahir pada tanggal 22 & 25
Wataknya paling susah untukdimengertikan.Kadangkala dia disukai karenakebaikannya dan kadangkala dia dibenci karenaperbuatannya. Namun buat teman-teman diamerupakan orang penuh pengertian. Dalampelbagai situasi dia lebih suka merendahkan dirijarang sekali mahu menonjolkan kelebihannyapada orang lain.Manusia jenis ini terkenal sebagaiperayu dan sebab itulah dia diberi jolokan seniman asmara.

No comments: